Poukazy

Akceptujeme tyto druhy poukázek:


Sodexo Holiday pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Relax pass, Ticket Multi, Ticket Holiday, Ticket Compliments, Benefit plus

Všeobecné podmínky pro příjem poukázek:

  • Poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě a lze je použít pouze do data platnosti.
  • Poukázky není možné směnit za hotovost.
  • Platbu poukázkami je nutno hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno uvést do cestovní smlouvy i celkovou výši uplatňovaných poukázek.
  • Poukázky je možno použít pouze na úhradu základní ceny zájezdu (vyjma doplňkových služeb a příplatků).
  • Z hodnoty poukázek nelze uplatnit žádné slevy.
Facebook